Canvas Kids × หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน บทความที่น่าสนใจ กิจกรรมของเรา ติดต่อเรา
Canvas Kids Thai Language Canvas Kids English Language
Canvas Kids Facebook Canvas Kids Youtube
Canvas Kids

นโยบายความเป็นส่วนตัว

               บริษัท กราวด์ฮอก สตูดิโอ จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับอย่างปลอดภัย โดยใช้ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นไปอย่างปลอดภัย บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายและโครงสร้างระบบที่ครอบคลุมโดยมีใจความดังต่อไปนี้

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

               1.1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้าใช้เว็บไซต์ canvaskids.info บริษัทฯ จึงได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ และ Email Address เป็นต้น
               1.2. เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address), ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type), โดเมนเนม (Domain Name), บันทึกหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม และเวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)

 

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

               2.1. บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมของ canvaskids.info เท่านั้น
               2.2. บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
               2.3. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมทั้งกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมของ canvaskids.info

 

3. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

               เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว โดยการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol

 

4. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies)

              “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่าน (Web browser) ของท่าน และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้คุกกี้ก็จะทำให้เว็บไซต์ canvaskids.info สามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของท่านไว้ จนกว่าท่านจะออกจากโปรแกรมค้นผ่าน หรือจนกว่าท่านจะทำการลบคุกกี้นั้น หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้คุกกี้แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

 

5. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

               5.1. บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ canvaskids.info
               5.2. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ติดต่อเรา:

บริษัท กราวด์ฮอก สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 88/9 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Email: groundhogvillage@gmail.com Tel: +66 64 964 9353, +66 95 410 9623