Canvas Kids × หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน บทความที่น่าสนใจ กิจกรรมของเรา ติดต่อเรา
Canvas Kids Thai Language Canvas Kids English Language
Canvas Kids Facebook Canvas Kids Youtube
Canvas Kids

ก่อน “วาว่า” จะกลายเป็นผีเสื้อ

2017-07-19 14:03:48

สวัสดีค่ะ วันนี้แคนวาสคิดส์จะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้า ผีเสื้อ วาว่า (Wawa)

ผีเสื้อแสนสวยของเรากัน ไปกันเลย..

 

เจ้าผีเสื้อแสนสวยที่เราเคยเห็นกันนั้น มีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงรูปร่าง แบ่งเป็น

4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ และระยะผีเสื้อ

ระยะไข่ (Egg Stage)

ผีเสื้อตัวเมียจะวางไข่ไว้ตามใบพืชที่เป็นอาหารของลูกที่จะฟักออกมา โดยแม่ผีเสื้อจะ

ใช้หนวดและขาคู่หน้าสัมผัสดูว่าพืชชนิดใดเป็นอาหารของลูกได้ระยะเวลาการฟักไข่

ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน จึงฟักออกมาเป็นตัวหนอน

ระยะหนอน (Larva Stage)

หนอนผีเสื้อส่วนใหญ่จะมีรูปร่างยาว ทรงกระบอก ลำตัว  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้

1. หัว มีลักษณะแข็ง  เรียบเป็นมัน  มีหนวดสั้น ๆ 1 คู่ ใช้สำหรับคลำทางมีตาเดี่ยว

ข้างละ 6 ตา 

2. อก มี 3 ปล้อง มีขา 3 คู่ เรียกว่า "ขาจริง" ซึ่งแบ่งออกเป็นปล้อง และปลายปล้อง

สุดท้ายมีเล็บแหลม

3. ท้อง มี 10 ปล้อง  และมีขาที่มีลักษณะเป็นเนื้อนิ่ม ๆ 5 คู่  ซึ่งเรียกว่า "ขาเทียม"

อาหารอย่างแรกที่ตัวหนอนกินคือเปลือกไข่ตัวเอง หลังจากนั้นตัวหนอนจึงเริ่มกินใบ

พืชและจะมีการลอกคราบเพื่อขยายขนาดประมาณ 4-5 ครั้ง

ระยะเป็นดักแด้ (Pupa Stage)

เป็นระยะที่ตัวหนอนจะลอกคราบเพื่อเข้าดักแด้ ปลอกดักแด้ทำด้วยเส้นใย หรือเศษพืช

เศษดินที่ยึดติดกันด้วยเส้นใย หรือกาวเหนียวที่ใช้สำหรับยึดตัวดักแด้ให้ติดอยู่กับใบไม้

หรือกิ่งไม้ ระยะเวลาเป็นดักแด้ใช้เวลาประมาณ 7 ถึง  10 วัน โดยไม่มีการกินอาหาร

แต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่ภายในจนครบกำหนดออกมาเป็นตัวผีเสื้อ

ระยะผีเสื้อ (Butterfly)

เมื่อออกจากดักแด้มาใหม่ ๆ ผีเสื้อจะใช้ขาเกาะเปลือกดักแด้ไว้และห้อยปีกลง ในขณะ

นี้ปีกผีเสื้อยังเปียกไม่สามารถกางออกได้ จนกระทั่งเลือดจะกระจายไปตามเส้นปีกอย่าง

ทั่วถึง ปีกจึงค่อย ๆ กางออกจนมีรูปร่างสมบูรณ์  ผีเสื้อจะขยับปีก 2-3 ครั้ง ก่อนที่จะ

เริ่มบินและหาอาหารกิน

 

 

ที่มา : http://kanchanapisek.or.th


+ แชร์    

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ติดต่อเรา:

บริษัท กราวด์ฮอก สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 88/9 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Email: groundhogvillage@gmail.com Tel: +66 64 964 9353, +66 95 410 9623